Kilka słów o naszej organizacji:

- Wsparcie psychiczne i prawne osobom walczącym z nałogiem narkomanii, zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz prostytuującym się. - Współpraca z wszelkimi placówkami oświatowymi oraz społecznymi w zakresie edukacji i profilaktyki w zapobieganiu AIDS i patologiom społecznym. - Aktywizacja społeczna i zawodowa niebiorących narkomanów, osób zakażonych wirusem HIV i prostytuujących się. • Popularyzacja idei tolerancji.

Dane naszego OPP: