Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, promowanie zdrowego trybu życia i sportu.

Dane naszego OPP: