Kilka słów o naszej organizacji:

ROZWÓJ I POPULARYZACJA KOSZYKÓWKI WE WSZYSTKICH FORMACH, REPREZENTOWANIE REGIONU, KOORDYNACJA DZIAŁALNOŚCI CZŁONKÓW WZKOSZ , PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU , PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.

Dane naszego OPP: