Kilka słów o naszej organizacji:

Pozaszkolne formy kształcenia muzycznego i tanecznego; Działalność wspierająca inicjatywy społeczne poprzez edukacje oraz agitację kultury muzycznej i tanecznej; Działalność orkiestry; Działalność zespołów tańca.

Dane naszego OPP: