Kilka słów o naszej organizacji:

- POMOC LUDZIOM W STANIE UBÓSTWA, ZWŁASZCZA DZIECIOM - ORGANIZOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ WSPARCIE MATERIALNE,RZECZOWE LUB PEDAGOGICZNE DLA OSÓB KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ - ŚWIADCZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ POPRZEZ UDZIELANIE WSPARCIA MATERIALNEGO I RZECZOWEGO DOBROCZYNNE WSPIERANIE PSYCHOLOGICZNE ORAZ ŚWIADCZENIE POMOCY OSOBOM POTRZE0c068JĄCYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY

Dane naszego OPP: