Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności dobroczynnej, charytatywnej, wychowawczej na rzecz rozwoju i kształtowania dzieci z rodzin ubogich oraz pokrzywdzonych przez los pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, a także działalności oświatowej i w zakresie pomocy społecznej.

Dane naszego OPP: