Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji Rosa jest popieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, wychowawczo - pedagogicznej, oświatowej, oraz działalności mającej na celu wsparcie potrzebujących.

Dane naszego OPP: