Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Celem Stowarzyszenia jest szerzenie i propagowanie kultury wśród dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. 2 . Ponadto celem Stowarzyszenia jest współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i organizacjami kościelnymi.

Dane naszego OPP: