Kilka słów o naszej organizacji:

Celem jak i przedmiotem Klubu jest 1 ) Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych \(PKD 85.51 .Z\); 2 ) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60 .Z\); 3 ) Działalność klubów sportowych (PKD 93.19 .Z\); 4 ) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19 .Z\); 5 ) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29 .Z\).

Dane naszego OPP: