Kilka słów o naszej organizacji:

Aktywizacja ludzi, szczególnie młodzieży. Integracja społeczności lokalnej. Propagowanie wszelkich działań sprzyjających ożywieniu aktywności społecznej. Promocja osiedla i miasta. Ożywienie działalności gospodarczej. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Współpraca z grupami aktywności lokalnej w kraju i zagranicą.

Dane naszego OPP: