Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności na rzecz mniejszości etnicznej tatarskiej ,ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów integracja ludności pochodzenia tatarskiego ,pogłębienie wiedzy o własnej historii ,obrona i popieranie interesów społecznych i zawodowych swoich członków.

Dane naszego OPP: