Kilka słów o naszej organizacji:

Sport, turystyka, wypoczynek: -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -turystyka i krajoznawstwo, -wypoczynek dzieci i młodzieży. Pomoc społeczna: -działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: