Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej. Prowadzenie działań w zakresie rekreacji ruchowej i sportu, organizowanie procesu szkoleniowego zawodników o statusie amatorskim i profesjonalnym. Organizowanie zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w dziedzinie kultury fizycznej, w tym wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000204403
  • e-mail: mulks7@wp.pl
  • Adres: UL. PUSTYNIA 115A, 39-200 PUSTYNIA