Kilka słów o naszej organizacji:

działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie promowania właściwej organizacji i rozwoju dawstwa szpiku kostnego. wspieranie naboru i opisu dawców szpiku oraz troska o zabezpieczenie ich dobra, wspieranie działań profilaktycznych oraz kształcenie lekarzy, pracowników laboratoriów i średniego personelu medycznego

Dane naszego OPP: