Kilka słów o naszej organizacji:

Zasadniczym celem Klubu jest integracja członków Klubów Lions International oraz propagowanie idei lionizmu. Celem Klubu jest działalność w zakresie: - Pomocy społecznej i charytatywnej - Dobroczynności - Oświaty i wychowania • Profilaktyki i ochrony zdrowia • Szerzenia kultury • Sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych a także szeroko pojęta ochrona środowiska.

Dane naszego OPP: