Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest pomoc w zapewnieniu właściwej jakości opieki zdrowotnej, rozwoju, promocji i upowszechniania wiedzy medycznej a także ochrona zdrowia publicznego, popularyzacja wiedzy medycznej i w zakresie ochrony zdrowia oraz wspieranie badań, prac naukowych i wszelkich działań o charakterze innowacyjnym w zakresie ochrony zdrowia także rozwój farmacji, aptekarstwa, stomatologii, medycyny i innych nauk związanych z ochroną zdrowia.

Dane naszego OPP: