Kilka słów o naszej organizacji:

1 .udzielanie pomocy oraz działania na rzecz rozwoju i remontów Oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie oraz innych ośrodków zajmujących się promocją i ochroną zdrowia kobiet, 2 .działalność naukową i naukowo - badawczą związaną z ginekologią i położnictwem, 3 .propagowanie naturalnych i ekologicznych metod postępowania w ciąży, podczas porodu i połogu oraz upowszechnianie karmienia piersią, 4 .ochronę zdrowia i pomoc społeczną, 5 .rehabilitację zawodową i społeczną kobiet 6 .działalność charytatywną

Dane naszego OPP: