Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) stwarzanie członkom równych warunków umożliwiających i ułatwiających realizację ich zamiłowań kolekcjonerskich, w szczególności filatelistycznych, 2 ) reprezentowanie interesów Związku wobec władz i społeczeństwa, 3 ) promowanie osiągnięć członków oraz Związku w kraju i za granicą, 4 ) popularyzowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą, 5 ) ochrona członków przed działaniami na szkodę ich kolekcjonerstwa, 6 \) doskonalenie zasad i sposobów kolekcjonerstwa, 7 ) kształtowanie i popularyzowanie wiedzy fachowej członków, 8 \) reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym, 9 ) inspirowanie i wspomaganie zainteresowań kolekcjonerskich, w tym filatelistycznych, wśród młodzieży

Dane naszego OPP: