Kilka słów o naszej organizacji:

Inspirowanie i koordynowanie działań propagujących kulturę i sztukę współczesną, a w szczególności działalność teatralną

Dane naszego OPP: