Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST WSPIERANIE INICJATYW OBYWATELSKICH ORAZ DZIAŁALNOSCI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH, SAMORZADÓW LOKALNYCH, INNYCH INSTYTUCJI, OSÓB PRAWNYCH ORAZ POJEDYNCZYCH OSÓ0011 DZIAŁAJACYCH NA RZECZ DOBRA PUBLICZNEGO.

Dane naszego OPP: