Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom, popularyzacja wiedzy o chorobie oraz aktywizacja zawodowa rodzin i opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera i zaburzeniami otępiennymi innego typu.

Dane naszego OPP: