Kilka słów o naszej organizacji:

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną (Rozdział II, 0391 5, pkt 1 Statutu\).

Dane naszego OPP: