Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Caritas A.G. jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim w oparciu o doktrynę Kościoła Katolickiego. Cel ten Caritas A.G. realizuje w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Dane naszego OPP: