Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Kanie w gminie Rejowiec Fabryczny. 2 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.

Dane naszego OPP: