Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Dzieci - nauka, edukacja, wychowanie

* Kim jesteśmy?
Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki Ars działa od 14 lat. Przy projektach społecznie użytecznych współpracujemy z przedszkolami, szkołami, Urzędem Miasta Poznania, Radami Osiedli, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu, oraz instytucjami kultury i oświaty.
* Co robimy?
Tworzymy i prowadzimy autorskie warsztaty dzięki którym pełnosprawne dzieci poznają swoje możliwości i talenty, uczą się wrażliwość na potrzeby innych ludzi, odkrywają społeczną odpowiedzialność oraz angażują się w działania dla dobra innych.
Co roku w organizowanych przez nas autorskich warsztatach dla szkół i przedszkoli, konkursach, wydarzeniach plenerowych, w świetlicy socjoterapeutycznej i półkoloniach letnich i zimowych, bierze udział ok 9 000 dzieci.
* Na co przeznaczymy środki pozyskane z 1% ?
Środki zostaną spożytkowane na działania statutowe: warsztaty edukacyjne dla dzieci ze szkół i przedszkoli oraz wsparcie działalności bezpłatnej świetlicy socjoterapeutycznej.
* Dlaczego ?
Wierzymy, że właśnie w tej chwili, oddziałując na najmłodszych, wpływamy na kształt przyszłego świata.

Nasza strona www: www.ars.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są:
1) propagowanie rozwoju intelektualnego społeczeństwa,
2) kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo,
3) rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej,
4) popieranie i promocja wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości muzycznej oraz twórczości w zakresie malarstwa i rzeźby,
5) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
6) promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki,
7) propagowanie i rozwój programów kulturalnych zgodnych z celami wytyczonymi przez w organizacje międzynarodowe oraz Unię Europejską.
8) propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa.

Dane naszego OPP: