Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są:
1) propagowanie rozwoju intelektualnego społeczeństwa,
2) kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo,
3) rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej,
4) popieranie i promocja wartościowych zjawisk artystycznych w różnych dziedzinach twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości muzycznej oraz twórczości w zakresie malarstwa i rzeźby,
5) edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
6) promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki,
7) propagowanie i rozwój programów kulturalnych zgodnych z celami wytyczonymi przez w organizacje międzynarodowe oraz Unię Europejską.
8) propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa.

Dane naszego OPP: