Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie stałej pomocy dzieciom, które jej potrzebują, a którym normalnych warunków rozwoju wyżywienia i wypoczynku nie może zapewnić rodzina, realizowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych, a także wszelka pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dane naszego OPP: