Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Pomoc finansowa porzuconym i dręczonym zwierzętom. 2 . Wszechstronne wspieranie działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w 0c1c7tomiu. 3 . Organizowanie na terenie 0c1c7tomia akcji mających na celu pozyskanie wsparcia dla działalności Schroniska

Dane naszego OPP: