Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania klubu jest prowadzenie działalności w sferze zadań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez rozwój, popularyzację sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych. Jest to wyłączna działalność statutowa klubu.

Dane naszego OPP: