Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

PROPAGOWANIE ORAZ TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU SPORTU MASOWEGO WYCZYNOWEGO TURYSTYKI I REKREACJI. GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DOTACYJNYCH Z SAMORZĄDU LOKALNEGO POPRZEZ PISANIE WNIOSKÓW. TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA RZECZ ROZWOJU SPORTU I REKREACJI. ZAWIERANIE UMÓW PATRONACKICH. POZYSKIWANIE SPONSORÓW ZARÓWNO OSÓB FIZYCZNYCH , PRAWNYCH ORAZ DOTACJI Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU LOKALNEGO I DOTACJI PAŃSTWOWYCH.

Dane naszego OPP: