Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy: 1 . Konsolidacja środowiska dializowanych i dotkniętych przewlekłą niewydolnością nerek dlawspólnej reprezentacji i obrony interesów wobec wszystkich władz, urzędów i osób. 2 . Podejmowanie wspólnych inicjatyw dla usprawnienia organizacji dializ i popularyzacji najnowszych osiągnięć nauki w zakresie profilaktyki, leczenia, rekonwalescencji irehabilitacji. 3 . Wzajemna pomoc i wymiana informacji we współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania. 4 . Wpływanie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności osób dotkniętych chorobami nerek oraz po przeszczepieniu narządów. 5 . Promocja społecznej profilaktyki zdrowotnej w szczególności wśród osób z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na przewlekłą chorobę nerek. 6 . Wyżej wymienione cele realizowane będą w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: