Kilka słów o naszej organizacji:

- promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych. - aktywowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży na rzecz działalności rehabilitacyjnej; - inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno- naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych; - ochrona i promocja zdrowia - pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Dane naszego OPP: