Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju reklamy, podnoszenia standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie oraz rozszerzenia swobody komunikowania się marketerów i konsumentów.

Dane naszego OPP: