Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Kręgu jest: wychowywanie dzieci i młodzieży metodami harcerskimi w oparciu o zasady chrześcijańskie, uczenie dzieci i młodzieży miłości i szacunku do przyrody, wychowywanie dzieci i młodzieży do życia w rodzinie, promowanie polskości oraz braterstwa miedzy narodami.

Dane naszego OPP: