Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Kręgu jest: wychowywanie dzieci i młodzieży metodami harcerskimi w oparciu o zasady chrześcijańskie, uczenie dzieci i młodzieży miłości i szacunku do przyrody, wychowywanie dzieci i młodzieży do życia w rodzinie, promowanie polskości oraz braterstwa miedzy narodami.

Dane naszego OPP: