Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz sztukę i technologie multimedialne.

Dane naszego OPP: