Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cała działalność spółki, jako organizacji pożytku publicznego, oparta jest na programie DAJEMY RADĘ. 1 .Celem nadrzędnym programu DAJEMY RADĘ jest wspólne zwiększenie wysiłków obywateli - konsumentów oraz partnerów prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy stanu zdrowia, a tym samym jakości życia obywateli - konsumentów. 2 .Program skupia się w szczególności na wzajemnej i świadomej ochronie i promowaniu zdrowia oraz na zapobieganiu chorobom, wspiera wszelkie działania w obszarze zdrowego odżywiania się (konsumowania) i aktywności fizycznej oraz inicjuje nowe innowacyjne działania w ramach profilaktyki wczesnej i pierwotnej chorób nowotworowych. 3 .Cały program został podzielony na obszary tematyczne, które w sposób ogólny wskazują na obrane w ramach programu kierunki planowanych interwencji: 1 ) Zdrowie, styl życia. 2 ) Kapitał ludzki, kapitał społeczny. 3 ) Ochrona konsumentów, społeczeństwo obywatelskie. 4 ) Wypoczynek, rekreacja, aktywność fizyczna. 5 ) Obszary wiejskie, zrównoważone rolnictwo, odnowa wsi. 4 .Program jest narzędziem do wspólnych i wzajemnych działań obywateli- konsumentów i konsumentów-obywateli w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz popularyzowania zdrowego stylu życia.

Dane naszego OPP: