Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy; wprowadzanie różnorodnych form i stopni zorganizowanej pomocy, w tym również pomocy społecznej, członkom społeczności lokalnej w zaspokajaniu najistotniejszych potrzeb; budowanie sieci oparcia społecznego dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią, osób niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych, uzależnionych i bezrobotnych; prowadzenie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie m.in. opieki, edukacji, aktywności społecznej i zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, opieki prawnej, zabezpieczenia socjalnego, kultury, sportu i rekreacji

Dane naszego OPP: