Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej, przejrzystości i uczciwości życia publicznego, ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz prowadzenie działań wspomagających rozwój wolontariatu, społeczności lokalnych, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, a także przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek i wyznanie.

Dane naszego OPP: