Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem działania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z zagrożeniem niepełnosprawnością, osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym oraz takich, których niepełnosprawność powstała w wyniku wypadków komunikacyjnych. Celem działania jest ochrona zdrowia, działania profilaktyczne, prozdrowotne i antyuzależnieniowe oraz edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Celem działania jest dążenie do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin.

Dane naszego OPP: