Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP: