Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji 0c15deszczadzkiej jest integracja i wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju 0c15deszczadów, a także wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja ludności.

Dane naszego OPP: