Kilka słów o naszej organizacji:

1.1 . ochrona i zachowanie środowiska naturalnego oraz naturalnych warunków życia człowieka; 1.2 . rozszerzanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska.

Dane naszego OPP: