Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Statutowym 0dnku Żywności we Wrocławiu jest prowadzenie działalności z zakresu sfery z zakresu zadań publicznych na rzecz części społeczeństwa znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Jest to wyłączna działalność Statutowa 0dnku Żywności we Wrocławiu.

Dane naszego OPP: