Kilka słów o naszej organizacji:

1 . ROZWÓJ DYSCYPLIN SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W KLUBIE. 2 . UMOŻLIWIENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI.

Dane naszego OPP: