Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Wsparcie działalności Biblioteki Społecznej Stowarzyszenia" Przyjazne Pomorze"

Nasza strona www: www.bibliotekapp.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Budzenie odpowiedzialności za Polskę i "małe ojczyzny", tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, budzenie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną oraz walka z patologiami. 2 . Wzmaganie aktywności obywatelskiej w poprawianiu warunków życia. 3 . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 4 . Prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 5 . Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 6 . Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych. 7 . Propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia. 8 . Propagowanie działalności na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 9 . Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej. 10 . Prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. 11 . Propagowanie idei łączenia działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości z działalnością charytatywną. 12 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Dane naszego OPP: