Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym zadaniem statutowym Stowarzyszenia jest prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla 30 osób z niepełnosprawnością. Celem działania jest koordynowanie działań stowarzyszeń i instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych,tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału w-w w życiu społecznym oraz integrowanie ich ze społeczenstwem.

Dane naszego OPP: