Kilka słów o naszej organizacji:

- rozwój nauki prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa podatkowego oraz innych dziedzin odnoszących się do podatków, - upowszechnianie wiedzy o podatkach i prawie podatkowym.

Dane naszego OPP: