Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu społeczności w tym: osób, rodzin, środowisk dotkniętych patologią, biednym, niepełnosprawnym, słabym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie i zdrowotnie,w zakresie opieki, doradztwa, pracy wychowawczo-adaptacyjnej, pomocy materialnej. Celem stowarzyszenia jest także tworzenie warunków na rzecz wyrównywania szans, przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym oraz wspierania ich rodzin.

Dane naszego OPP: