Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wszechstronna działalność charytatywna na rzecz rodzin, a w szczególności dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i bytowej, głownie w zakresie korzystania z dóbr kultury i wypoczynku oraz pomocy materialnej i finansowej.

Dane naszego OPP: