Kilka słów o naszej organizacji:

- Tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności Pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności i działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - Pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich statutowa działalnością - Podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa - Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk

Dane naszego OPP: